Mukhtar Fatih

إنشاء شارتك الخاصة Türkiye Suriye Turkmenlerinin sesini uluslararası duyurmalıdır
Mukhtar Fatih

إنشاء شارتك الخاصة

Türkiye Suriye Turkmenlerinin sesini uluslararası duyurmalıdır

2015-02-11 09:35:00
 
Türkiye Suriye Turkmenlerinin sesini uluslararası kamuoyunda duyurmalıdır
 
 
 
 
Ortadoğu, yeni bir yapılanmanın eşiğinde. Tarihi derinlik, Türkiye'yi bu yapılanma sürecinin içine çekiyor. Sömürge sırasında etnik, dinî ve mezhep unsurlarına göre parçalanan bölgenin bu kez ABD tarafından yeniden alt birimlere ayrılmaması için Türkiye'nin tarihi misyonunu oynaması gerekiyor.Türkiye'nin vazgeçilemez tarihi, siyasi, coğrafi ve kültürel müktesebatıyla birlikte, soydaşlık hukukuyla bağlı olduğu ve asla göz ardı edemeyeceği Suriye'in kuzeyindeki Halepve civar bölgelerinde yeni bir facia ve işgal tekrar baş göstermiştir.Turkiye  iç güvenlik duvarını oluşturan Halep ve Kerkük ve çevresindeki Türkmenlerin hukukunu koruyamayan, onları kaderleriyle başbaşa bırakanlar , Kuşkusuz ki etnik ve mezhep temelli bir kutuplaştırma ve çatıştırma yoluyla Türkiye coğrafyasını parçalamak için tüm imkânlarını seferber edenler, aynı zaman da, bugünkü gelinen noktanın,cereyan eden işgal ve yapılanmaların da yegâne müsebbibidir.Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi olan milli kültür, milli dil ve tek millet varlığını tez elden parçalayabilmekle meşgul olanlar , milli şuur ve milli kimliğe sahip çikmayanlar ve  olmayanlar ,  Irak ve Suriye'de devre dışı kalan Türkmen varlığına artık tavizsiz bir şekilde, her türlü lojistik ve siyasal destek sağlanmalıdır hemen . Yapılması gereken, Suriye Türkmenlere sonuna kadar sahip çıkmak, hak ve hukuklarını savunmak, mal ve can emniyetlerini garantiye almak, onların varlığına ve yaşadıkları kadim topraklarına halel getirecek en ufak bir eğilime müsaade edilmeyeceğini cümle aleme derhal ve çok acil ilan edilmesidir.
 
Suriyeli Türkmenlerin kış mevsimi dolayısıyla hayat şartlarının zorlaşması,Suriyeli Türkmenlerin kışlık giysi ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası  başlatılmasi lazimdir .
 
Türkiye bugünkü şartlarda bile Suriye Türkmenlerinin uluslararası kamuoyunda halen bir yer edinememiştir. Türkiye biz Turkmenlerin  sesini uluslararası kamuoyunda duyurmalıdır.

0
0
0
Yorum Yaz
Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan

قم بالترويج لصفحتك أيضاً Mukhtar Fatih | إنشاء شارتك الخاصة
Facebook

Mukhtar Fatih likes

Туркменская Община Сирии. Siriýa TürkmenleriТуркменская Община Сирии. Siriýa Türkmenleri
Create your Like Badge
Facebook

Mukhtar Fatih likes

Suriye Türkmen Doktorlar BirliğiSuriye Türkmen Doktorlar Birliği
Create your Like Badge