Mukhtar Fatih

إنشاء شارتك الخاصة Misak-ı milli sınırları içerisinde çizilmiş Topraklarımız
Mukhtar Fatih

إنشاء شارتك الخاصة

Misak-ı milli sınırları içerisinde çizilmiş Topraklarımız

2017-05-05 02:00:00

Misak-ı milli sınırları içerisinde çizilmiş Suriye'deki Topraklarımız

Misak-ı Millî (Ulusal Yemin)

"Misâk-ı Millî'ye temel olan ilk metin, Mustafa Kemal Paşa tarafından, 1920 yılının Ocak ayı başlarında, tek tek veya gruplar halinde, Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yapılan görüşmeler sırasında, Kongre kararları ve durum esas alınarak belirlenmiştir" Türk milletinin kazandığı Millî Mücadele ile devletimizi tarih sahnesinden kaldırmayı öngören 1920'li Sevr Antlaşması kesinlikle reddedilmiş, millî sınırlarımız tespit edilmiş ve bu hususlar 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'yla milletlerarası platformda teyit edilmiştir. Buna rağmen, XXI. yüzyıla girdiğimiz bu yıllarda, dış kaynaklı özendirmelerle kışkırtmalar ve içteki işbirlikçilerin gayretleri ile Sevr'i yeniden canlandırmaya ve Türkiye'yi küçültmeye yönelik girişimlerin arttığı gözlenmektedir. Öyle ki Batılı emperyalistler, Türk Devleti'ni ülkesi ve milletiyle parçalayıp yok etmeye yönelik açık ve gizli diplomatik, siyasî, iktisadî, sosyo-kültürel vs. yönlerdeki faaliyetlerini sürdürmektedirler. Söz konusu faaliyetlerin etkisiyle veya bilinçli olarak milletimizin düşüncesini değiştirmek amacıyla sürdürülen propagandalar sonucunda, Türk millî sınırlarına dahil olan yerlerle ilgili çoğu kez farklı görüşler öne sürülmektedir. Bu yüzden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu aşamasında millî sınırlarımızın tespitinde Atatürk'ün oynadığı rolü ve temel alınan kriterleri, birinci elden belgeler ve bilimsel bir yaklaşımla araştırarak kamuoyuna açıklamak gerçeklerin ortaya çıkması bakımından faydalı olacaktır. Türk Millî Sınırları'nın hangi prensiplere dayanılarak belirlendiği konusu gündeme geldiğinde, hiç düşünmeden "Misak-ı Millî Beyannamesi'ne göre" cevap verilmelidir. Çünkü Misak-ı Millî ile millî ve bölünmez bir Türk vatanının sınırları, Millî Mücadele'nin ana ruhu, Türk dış politikasının hedefleri, devletin bağımsızlığı, milletin geleceği ve devamlı bir barışın sağlanması için yapılabilecek en son fedakârlıklar tesbit edilmiştir.

Misâk-ı Millî'ye temel olan ilk metin ise, Mustafa Kemal Paşa tarafından, 1920 yılının Ocak ayı başlarında, tek tek veya gruplar halinde, Ankara'ya gelen milletvekilleri ile yapılan görüşmeler sırasında, ülkenin mevcut durumu gözönünde bulundurularak ve Erzurum ile Sivas Kongreleri kararları da esas alınarak belirlenmiştir. Hazırlanan bu metin, Hey'et-i Temsiliye'nin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır. Heyette kâtiplik ve sözcülük görevi yapmakta olan Trabzon Milletvekili Hüsrev Sami (Gerede) Bey'e de teslim edilerek İstanbul'a gönderilmiştir. Bu millî program, 28 Ocak 1920'de Meclis-i Meb'usan'ın gizli bir oturumunda gündeme getirilmiş ve bütün milletvekilleri tarafından kabul edilerek imzalanmıştır.17 Şubat 1920 tarihinde, Edirne Milletvekili Mehmed Şeref Bey, Ahd-ı Millî'nin görüşülmesini ve Avrupa parlamentolarıyla bütün basına bildirilmesini teklif etmiştir. Yapılan müzakerelerde ise milletvekilleri Misâk-ı Millî'yi destekleyen konuşmalarda bulunmuşlardır. Hattâ, "Ahd-ı Millî Meclis-i Meb'ûsân'ın vücûda getirdiği en mühim bir vesîkadır." değerlendirmesini yapmışlardır. Daha sonra bu belge oy birliği ile onaylanmış, iç ve dış kamuoyuna ilân edilmesine karar verilmiş ve gereğinin yapılması için Meclis Başkanlığı'na yetki tanınmıştır. Bu kararlardan sonra, "Ahd-ı Millî Esâsları" metni, Meclis matbaasında tek yapraklı örnekler şeklinde çoğaltılarak gazetelerde yayınlanmış ve 24 Şubat'ta Avrupa parlamentolarına sunulmuştur. İşte bu belge tarihe "Misâk-ı Millî", " yani millî yemin, millî and, millî sözleşme olarak geçmiştir. Böylece Türk Milleti'nin düşüncelerinden oluşan, daha önce Erzurum ve Sivas kongrelerinde şekillenen ve barış şartlarını içeren, Misâk-ı Millî adlı belge Türk tarihindeki önemli yerini almıştır.

Derbassiyeh Darb Asya ( Asya Yolu )

Haseke Ras al-Ain alanının ilinde İl Şehir Merkezi alanı Derbassiyeh. Haseke Amouda kentinde kuzey ve batısında yaklaşık 85 km kentinden modern şehirlerinden biri 1931 yılında inşasına başlanması olmuştur. Suriye doğu Güneyden bölgesinde önemli bir ticari geçiş noktası ve batı Asya'nın kuzey ve doğuya bağlayan Asya'nın yolunu geçiyor buradan .Derbassiyeh Adlandırmsı eskiden Fransız tıpı Tahıl BUĞDA ARPA mağazaları ya binalarıdır (Fransız karakoların ) yanına düzenlenen Süryanice (derbis) 'de denirdiBu kurulmuş hala ayakta ve onun yanında kurulan evler Derbassiyeh kasabasını oluşuna şahittir ve bölgenin ilk sakinleri Süryaniler ve Türkiye bölgelerden göçmenleri olduklarını bilmektir.Ayrıca "Derbassiyeh" denilen Orient Express treni 1908 dolaylarında Osmanlı döneminde gerçekleştirilen tren istasyonunun karşısında buluniyor . Derbassiyeh Adlandırmsı için başka bir teori diyorki eskiden köyün ilk oluşturucusu adi olduğu "Derbas."aDerbassiyeh Eskiden iki bölüme bölgeyi bölünmüş: "Batı Yakası" Hıristiyanlar içerir, ve Mardin köylerin şehirden göçmenleri çoğu Fransız mandasına sonra 1920 yılında Ermeni ve arap Hıristiyanları "Doğu mahalle" "Kürtleri" ve Araplar ayrıca Mardin bölgesinden ve komşu köylerden gelen ve çoğunlukla inşaat işçileri.

Ayn Issa

Suriye Rakka bölgesinde Ayn Issa Tal Abyad kasaba eyaletine biri eli nüfus sayımı 2004 yılı nüfus sayımına göre 40,912 ulaşmıştır Arapların olduğu bir kasaba .

Amudah (sütun)
Haseke ili ve Kamışlı kenti yakınlarında Suriye-Türk sınırında kuzeydoğu merkez şehir Amudah. Haseke kuzeyde 80 km. Amudah Domuz Nehri denilen küçük nehir geçer. Bölge çoğunluğu Arap ve Kürtler nüfusu Türkiyeden gelen Asuri ve ve Süryaniler tarafından yapilan bir kent .Adlandırma Amudah bu adı adlandırma nedenini bilinmiyor, güvenilir referanslar hakkında yoktur, ve yaşlılarin söylediklerine göre eskiden bir efsane kral varmış Amudah yakınında bir sütun anıt varmış adlandırma o SÜTUN gelme..
" Amudah (sütun)" de olduğu üç eski tepeler var : tel "Mozan" Tel Hittin"Hagrpazar" Tel "Amudah (Tel (Jerry) şarmoula)", bu tepeler kazılan ve gerçek tarihini ortaya koyan üç bin yıldan daha eski medeniyetlere ait olduğu ortaya çıktı. Bu tepeler tespit edildi ve kazılan arkeolojik partner üç bin yıldan daha eski antik uygarlıkların oldu.eskiden Osmanlı yönetimi döneminde Mardin bağli bir köydü Amouda. Lozan Antlaşması, sonra Suriye topraklarında kalmıştır Haseke eyaleti oldu.1936 yılında Fransızlar tarafından Amudah hava bombardımanı amaç Amouda halkının yurtsever ruhunu söndürmek ve Türkiye ve komşu köylere sürgün.

Malikiya

Suriyenin uzak kuzey-doğusunda ve idari olarak Haseke eyaletinin edilir. şehir kuzey ve doğu ve güney-doğu Irak sınırından Türk sınırına tarafından sınırlanmıştır Suriye, Irak ve Türkiye arasındaki sınır üçgeninde gerçekleştikten, açısından önemli bir stratejik konuma sahiptir ve Avrupa kıtasında yol açan idari sınırları içinden geçen bir taraftan Suriye ile Türkiye arasında Irak arasındaki bağlar Orient Express treninin parçasıdır Öte yandan, Ayrıca bu bölge çalışma alanı hızlı uluslararası anlamına gelir sağlamak için eğer Tahran'a Şam bağlayan mesafeyi kısaltmak etmektir. Malikiya Haseke kentinde sadece 190 km, Kamışlı'da 90 km, başkent Şam yaklaşık 900 km uzaklıktadır. Malikiya ilçe merkezi iki nahya bağli Jawadiya ve Elyaribah. nüfus ve onu çevreleyen kırsal yayılan bir şehre (Dirk ve Derek) ismi denilir halk arasında .

tarihi Şehir Süryanice dili (derek) (Deroni) eski adının kökeni demektir (küçük manastır) eski köy doğusunda kilisenin adı . Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra 1918 yılında bölge İngiliz kuvvetleri Birinci Dünya Savaşı sonunda bölgeye büyük güçler girip Britanya altında Irak Devleti kendi ilhak için bir başlangıç olarak Musul eyaletine kendi ilhak üzerinde çalıştı.1920 Suriye'ye Fransız birliklerinin girişi ve sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerine inşa edilen yeni Türk hükümeti ile, bir yandan İngiltere ile müzakere yoluyla ortaya çıkan bu durum için bir proje sınır çizme başladı ve Suriye ile Türkiye arasındaki sınırın bir sonucu olduğunu 1928 anlaşması imzalanan bu Suriye bölgesi olarak (derek) ilhakı edildi , köy idari merkezi (Ein Dewar köyü ) oldu. 18 Temmuz 1933 şu 1414 Kararı Altında (Deirka Hmku köy ) şehir merkezi belediye oldu. 1936 yılında, Derek'ten (Dicle) adı yerini aldı.
24 Mart 1957 tarihi 346 Kararname şehrin adını değiştirerek, Albay Adnan El Maliki soy adını MALİKİYA değiştirildi verdi.

El-Muabbada Kürt dilinde Girke Lege veya Arapça Al-Muabbadabir şehirdir Haseke ili ,2004 nüfus sayımında 15,759 nüfusu vardı.Baasçı Partisi başkanı Hafız Esad , kasabanın adını El Muabbada olarak değiştirdi.Kasaba, Irak sınırından 35 kilometre, Türk sınırından 15 kilometre uzaklıktadır. ELMAYADIN Suriye güneydoğu tarafında 45 kilometre Deir el-Zour yakın bir ildir, önemli bir arkeolojik ve tarihi sayısız arkeolojik ünlüdür .şehir eski tarihsel kökleri vardır muharebe dan (alanları) geldi, arenalarda ve çünkü tarihsel ve kale önemi sayısız savaşlar olmuştur.

AşaraDeir el-Zour 60 km doğusunda Firat nehrinin sağ kıyısındaAlman gezgin Herzfeld 1910 yılında çok eski plaka ve çivi bulunmuştur Kazılar kent bir duvarla çevrili olduğunu gösterdi Üçüncü binyıl büyük bir savunmacı inşa ve yeni ve o anda 20 metre kadar yenilenmiş.Sümer Sağlık «Nankerak» tanrılarına büyük tapınak da süt öven Ninkarak keşfetti ve uzun süre kullanılabilecek devam etti ve bahçede tarafından denetlenmiştir Genel plakaları Çivi ve mücevher ve taşların büyük bir koleksiyonu içinde buldu

Afrin Afrin, Suriye'nin Halep Valiliği'ne bağlı bir ilçedir.Suriye Aramice dilini toprak demektir Nüfusu 36.000'in üzerindedir. Afrin Nehri adıdır yirminci yüzyılın başında kuruluşu, Halep’in kuzeybatısında bulunur. Birçok köy ve kasaba’yı da içine alan Afrin Nüfusun çoğunluğunu Kürtler sünni Araplar Turkmenler oluşturmktadır. Ancak Kürt nüfus olarak kabul edilenler arasında Yezidiler de bulunmaktadır . Başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Zeytin ağacı Afrin'in sembolüdür. Afrin zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı ve tekstil kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır.afrin-kürt dağı bölgesinde nüfus büyük ölçüde kürt olsa da türkiye’ye komşu kuzey bölgesinde kızılbaş ve bek obası küçük kargın gibi oldukça fazla türkmen köylerinin de bulunduğu ifade edilmektedir. ancak bunlar afrin ilçesinde olduğu gibi toplu şekilde değil, dağınık şekilde yaşamaktadır. kürt kaynakları azaz bölgesinde türkmenler, kürtler, ve arapların bulunduğu ancak kürtlerin burada azınlıkta olduklarını ifade etmektedir.

Kamışlı

Kamış Türkçeden gelme bir kelime söyleniyor Kamış, sulak yerlerde; göl ya da nehir kenarında yetişen uzunca ve içi boş bitki türüdür. Balıkçıların olta yapımında kullandığı bu bitki ayrıca hasır yapımında da kullanılır Kamişli Kelimenin anlamı Eski kelimesinden alınmış Kamışlı anlamı, "bez" ve sazlık anlamına geldiğini düşünülüyor Kamışlı Haseke İdari olarak bağlı bir Bölge Kamışlı kenti, nüfusu 2004 yılı 425,580 kişi olarak söyleniyor Kamışlı kenti, bulunduğu yer Suriye  kuzeydoğu, Nusaybin şehre sınırı yaşayan milletler  , Kürtler, Araplar, ve Aşurlar , çokluğu olduğu bir şehr farklı etnik gurplar var araştırmacılar Kamışlı kelimesi  ve anlamı Kamış .Kamışlı (Al-Qamishli, Suriye'nin kuzey doğusunda, Heseke İli'nin, Kamışlı İlçesi'nin merkezi olan şehirdir. Ayrıca, Heseke  İli'nin en büyük şehridir ve Suriye Kürtlerinin gizli başkenti olarak kabul edilir. Ayrıca Suriye'nin Kürt sorununun merkezidir, 2004 yılındaki Kamışlı Olayı burada yaşanmıştır.Kamışlı Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırına yakın bir kenttir. Nüfusunun bir kısmını Araplar ve Kürtlerin ve Süryanilerin oluşturduğu kent 1926 yılında Toros Demiryolu çalışmaları sırasında Nusaybin'den ayrılarak kuruldu. Irak sınırı ve Nusaybin'e komşu olan kent son yıllarda bulunan petrol sayesinde hızla gelişmektedir.Fransız işgal kuvvetleri üssü kurulması ve buna Ermenilerin büyük gruplar akını ile geçen yüzyılın yirmili ortasında Kamışlı kuruldu ve bunu izleyen yıllarda Kamışlı Nusaybin Türk şehrin nüfusunun üçte ikisinin göç gördü.

1928 yılında kurulan Kamişli tren istasyonu Halep, Bağdat demiryolu hattı proje içinde Suriye-Irak ve Musul kentleri arasında bağlanan ve 1932 sekiz bin kişilik Kamışlı nüfus sayısı içinde ve aşağıdaki on yıllar boyunca olası bir mülteci şehri olarak onun şöhret kazandı Kürtler, Ermeniler ve Aramiler şehir gruplarına yuvarlanır . Fransız manda döneminin başlangıcına Osmanlı İmparatorluğu'ndan Suriye ayrılmasının ardından Kamışlı biri Türkiye sınırına kilometrelik, şehrin ve karşı tarafta komşu Türk Nusaybin arasındaki demiryolu hattının ayrılması oldu. şehir farklı nüfusunun bir modeldir ve ikiden fazla yüz bin kişi, Kürtler, Araplar, Suriyan, Ermeniler, Keldaniler ve Aramiler, Asurlular ve diğerleri 2003 yılında nüfus sayımı -ofaqa ev sahipliği yapmaktadır. Ve bu nüfus sayımının 2007'e göre 88 bin kişi hakkında çevresi olmadan şehri yatıştırır ve kışın bol yağış ve yaz aylarında endüstriyel sulama sistemine dayanan buğday ve pamuk çiftlikleri şehrinin topraklarının geniş alanlara yayıldı. Onun ekonomisinin buğday, mercimek ve arpa ve diğerlerinin tarımsal ürünlerin bir zenginliği ile karakterizedir, özellikle tarıma dayalı, bu Kamışlı tahıl stokları bir dal buğday 957.000 ton 2012 yılında geldi sahiptir. Nüfusun Bölüm ticaretinde çalışır. Ve uluslararası havalimanı ve Kamışlı komşu alanları yağ çıkarılması hisseleri şehirde bir ekonomik patlama hakkında getirmekte orta Sbaenja- -mund.

Aynül-arap Arap Pınari Kobani

Modern kent 1892 yılında inşa oldu ve 1911 ve 1912 demiryolu proje içinde  önemli nüfus yerleşimine başladı. Nüfusun çoğunluğunu Kürtler sünni Araplar Turkmenler oluşturmktadır.  Osmanlı dönemi, "Araplar Pınar'ın" bölgenin adıydı ve ve bu yüzden 1937 yılında vesuriye CumhurBaşkani Haşim el-Atassi çağında Arapça oldu (Ain Arap) çevrildi "ayn olmak göz Arap alanı kurmak için kararı vermiştir  Arap Pınar "o bölge merkezi haline geldı . 1937 sonrasında Suriye Parlamentosu Konseyi tarafından yayınlanan tüm kararlar Arap adlı bir etiket taşıyor.   Kürtler tarafından alınan aynı etiket Kürtlerin çoğu 1925 yılında Şeyh Said Piran olaylardan sonra kenti yaşadığı  "Kanye Araban" Herhangi göz Arap. Alan nerede Alman doğu Max von Oppenheim Kayıtlar göre adını Arap Pınar kalmıştır bahar "Pınar Kılavuzu" ve "Arap Pınarı" ve demiryolu yapımı sırasında, dahil olmak üzere birçok su kaynakları,  Aynı zamanda göz ve (su)  olarak adlandırıldı. Kürtleri adlandırma Güncel bir Alman şirketi Hicaz hattı,kompani  kelimesini KOBANİ diye soyliyorlar

HesekeŞam eyaleti, 600 km ve Halep kenti, 494 km ve paso ili yatıyor Haseke adı adlandırması(dikenli bitki )demek Haseke, Suriye'nin, Haseke İli'nin ve Haseke İlçesi'nin merkezi ve 2010 verilerine göre 319,641 nüfusla en kalabalık şehridir. Suriye'nin uzak kuzeydoğu köşesinde bulunur.Haseke sözü sağlam ve sert diken Hasaka kırsal kesimi  göçmen nüfuslu bir şeher 1922 yılında Haseke bölgesi ve Rasul Ayın Dünya Savaşı sonrası bölgede merkez şehri oldu  1930 yılında Provincial oldu ve Haseke şehir nüfusu  1394580 milyonHabur Havuzu arkeolojik kazılar bu bölgede yaşamış medeniyetlerin bölgeye geldi dördüncü binyıl ve uygarlıklar kadar uzanır vurguladılar olduğunu ... Asurlular, Babilliler, Hititler, Mitanni ve Romalılar Arap fethi * Haseke ilinde var olduğunu tesbit etmiştir.

Kaynaklar

1-Misak-ı Millî (Ulusal Yemin) "Yazar, Cihangir ER ,Kaynak , Prof.Dr.İlker ALP ,İstanbul"

2-http://www.aljazeera.net

3-http://orient-news.net/ar/news_show/107891/0/

4-http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/332-5681679

 

 

DR.MUKHTAR FATİH 

 

SURİYE TÜRKMEN DOKTORLAR BİRLİĞİ BAŞKANI

0
0
0
Yorum Yaz
Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan

قم بالترويج لصفحتك أيضاً Mukhtar Fatih | إنشاء شارتك الخاصة
Facebook

Mukhtar Fatih likes

Туркменская Община Сирии. Siriýa TürkmenleriТуркменская Община Сирии. Siriýa Türkmenleri
Create your Like Badge
Facebook

Mukhtar Fatih likes

Suriye Türkmen Doktorlar BirliğiSuriye Türkmen Doktorlar Birliği
Create your Like Badge